มะเร็งผิวหนัง VS PM 2.5

เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

แม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าฝุ่นพิษเป็นตัวการหรือสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนัง แต่หากเราสะสมด้วยการสัมผัสกับมลพิษเป็นเวลานาน สิ่งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของโรคร้าย มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนัง มะเร็งผิวหนังบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยอาจไม่ต้องเสี่ยงกับการรักษามะเร็ง ในรูปแบบที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ข้อมูลโดย พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ระบุว่า การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังต้องได้รับการตรวจด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยพยาธิแพทย์ แต่เราสามารถสังเกตมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้น จาก 6 สัญญาณอันตราย ดังนี้

6 สัญญาณอันตรายของมะเร็งผิวหนัง

  • สัญญาณอันตรายที่ 1 : มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว
  • สัญญาณอันตรายที่ 2 : ก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกได้ง่าย
  • สัญญาณอันตรายที่ 3 : แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมีแผลเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผลเป็น หรือบริเวณแผลไฟไหม้มาก่อน
  • สัญญาณอันตรายที่ 4 : รอยโรคบริเวณแผลเดิมมีสีดำ หรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจน และมีแผลเกิดขึ้น
  • สัญญาณอันตรายที่ 5 : ไฝมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ รูปร่างสีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นสีขาว หรือสี สม่ำเสมอ มีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้ารวมทั้งบริเวณเล็บ
  • สัญญาณอันตรายที่ 6 : พบผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเครื่องวัดฝุ่น PM2.5ขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับเจ้าฝุ่นนี้ได้นั่นเอง ซึ่งเครื่องวัดฝุ่น PM2.5จะมีกลไกการวัดค่าฝุ่นที่ค่อนข้างแม่นยำมาก และเจ้า เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 นี่แหละที่จะมาช่วยชีวิตมนุษยชาติให้พ้นจากวิกฤติฝุ่นจิ๋ว