โยคะขั้นสูง

โยคะ หมายถึง การทำให้ร่างกาย จิตใจ และลมหายใจสงบ การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน มีหลักการเดียวกันกับการนั่งสมาธิประกอบท่วงท่าอันสง่างาม จิตต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกาย

โยคะประเทศไทย (คลาสแอดวานซ์โยคะสำหรับขั้นสูง)คือการเล่นโยคะโดยเพิ่มความแอดวาน์ดของท่าให้ยากขึ้น การเล่นจึงต้องอาศัยการมีพื้นฐานการเล่นโยคะมาก่อนเพราะเป็นการฝึกกระบวนท่าที่ใช้ทั้งร่างกาย ลมหายใจ  การกำหนดจุดมองของสายตาเคลื่อนไหวพร้อมควบคุมลมหายใจไปตลอดการฝึก ซึ่งการบริหารร่างกายแบบโยคะในท่าที่ยากกว่าปกติ โดยอาศัยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และสมาธิของผู้เล่นเป็นอย่างมากตามความยากง่ายของท่าโยคะ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้สูงขึ้นอีกด้วย

โยคะกับการเผาผลาญแคลลอรี่

การเล่นโยคะขั้นสูงสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าถึง 300 – 600 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อในร่างกาย ต้องการลดน้ำหนักและขับของเสียในร่างกาย เป็นต้น ผู้ที่จะฝึกโยคะขั้นสูงได้โยคะได้ จะต้องมีทักษะในการเล่นโยคะมานานพอสมควรเพื่อที่จะสามารถเล่นท่าที่ยากได้โดยที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บ

องค์ประกอบสำคัญของการเล่นโยคะ

1.การวางท่า เป็นชุดท่าเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อให้ฝึกความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ตั้งแต่ลำดับท่าที่เริ่มจากการนอนลงบนพื้นด้วยความผ่อนคลาย ไปจนถึงท่าที่ต้องใช้ความทนทานของร่างกายมากขึ้น

2.การหายใจ การควบคุมการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญของการเล่นโยคะ ซึ่งการฝึกการหายใจในการเล่นโยคะ จะช่วยให้สามารถควบคุมร่างกายและช่วยให้จิตใจเกิดความสงบ

3.สมาธิและการผ่อนคลาย การฝึกโยคะเป็นการฝึกร่วมกันด้วยสมาธิหรือการผ่อนคลาย โดยสมาธิจะช่วยให้เกิดสติและความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน

โยคะขั้นสูง

ประโยชน์ของขั้นสูง

1.เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ช่วยให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวได้สะดวก ซึ่งช่วยลดอาการเจ็บปวดและอาการข้อติดได้เป็นอย่างดี

2.มีสมดุลที่ดีขึ้น ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดี

3.ฝึกสมาธิผ่านการกำหนดลมหายใจเข้า – ออกระหว่างเล่นโยคะ ทำให้จิตใจสงบด้วยการกำหนดลมหายใจ ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

4.ช่วยเผาผลาญพลังงาน กระชับสัดส่วนให้กล้ามเนื้อเฟิร์ม ผิวพรรณสดใสเปล่งเปล่ง

5.ช่วยเพิ่มความจำให้ดีขึ้น เนื่องจากการฝึกโยคะเป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่ง เสมือนเป็นวิธีที่ช่วยกำจัดของเสียออกไปจากร่างกายและจิตใจ

6.โยคะช่วย บำบัดโรคบางประการได้ เช่น ไมเกรน การปวดประจำเดือน โรคนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น